Žezlo - je od dávných dob znakem důstojenství, panovnické moci a vlády. Je atributem králů, ale též heroldů, jednajících ve jménu panovníka. Žezlem byla označována hodnost úřadu říšského komořího, spravovaného dědičně markrabaty moravskými.

Žezlo bylo dříve jednoduchý falický symbol, takže se jednalo odznak mužnosti a vlastností s tím spojených a tyto vlastnosti mu vydrželi až do dnešních dnů.