Žába - je lunární zvíře. V Bibli je přítomno jako nečisté, v Egyptě však bohyně s žabí hlavou propůjčovala dlouhý život a byla symbolem vzkříšení. Církevní otcové jí pokládají za zvíře čarodějnic (zejména ropuchu, s níž se v černé magii provádějí různá očarování). Podobně jako had však bývá zobrazována s drahokamem na hlavě a symbolizuje moudrost, která ve všem dokáže rozpoznat duchovní sílu.