Vešebt - je malá figurka, která se dávala mrtvým do hrobu, aby jim na onom světě sloužili. V knize mrtvých (kap. 6)stojí, že když je mrtvý na onom světě povolán aby „osel pole, naplnil kanály vodou, přenesl písek z východu na západ“ má Vešebt zavolat: „Zde jsem“. V archaické době dávali lidé Vešebt ještě modely potřebných nástrojů, později je na ní pouze namalovali. V mnoho hrobech bylo 365 „těch, kteří odpovídají“, na každý den jeden. Nejčastěji měli podobu mumii s motykou v jedné ruce. Původ slova „Vešebt“ je neznámý, od Nové říše se vykládá jako „ten, který odpovídá“.