Velryba - Středověk učinil z Velryb - díky smyšleným příběhům chvástavých námořníků - hrozivé obludy "obeznalé v páchání zla", které s chutí převracely celé koráby a tlamami plnými ostrých zubů drtily jednoho námořníka za druhým.

Spodobnění biblické Velryby polykající proroka Jonáše je (dalo by se říci) časté v křesťanském umění. Jonáš chtěl utéct před Božím příkazem a když odplouval na lidi tak ho sežrala Velryba. Dostal se z ní živ (a zdráv) a pochopil, že je nesmyslné utíkat před božím rozkazem.

Podle tcha-wanské lidové víry přinesla Velryba lidem proso, a proto se na její počest pořádá zvláštní slavnost. Také ve starém Japonsku existoval kult Velryb.

Když prchal Conxiga nebo také Čen Čhen-kung, čínský vojevůdce, který se nechtěl vzdát Mandžuům, před dobyvateli na Tchaj-wan (odkud později vyhnal Holanďany), objevila se před městem Tchaj-nan Velryba. Když Coxingova dynastie zanikla, zmizela i Velryba.

 

+ Velryba požírající člověka (Š. Münster: Cosmographia, 1550)