Vejce - V mytologii řady kultur vystupuje jako "vejce světa", obraz totality všech tvořivých sil prapočátku, a s ohledem na svůj tvar je též symbolem dokonalosti. V alchimii je tzv. "filosofické vejce" obrazem prvotní hmoty. V křesťanství symbolizuje zmrtvýchvstání.