Svastika nebo Sluneční Kolo – Tento velmi rozšířený symbol byl zvláště uctíván džinisty, budhisty a stoupenci Višnua. Původně je to otáčející se kříž, jehož ramena jsou na konci zalomená, aby symbolizovala proud světla vznikající otáčením. Otáčí li se po směru hodinových ručiček, symbolizuje mužskou energii, opačným směrem pak ženskou. V džinismu představují jeho čtyři ramena čtyři roviny existence. S rameny zalomenými proti směru hodinových ručiček byla svastika ponížena na symbol černé magie a negativních energii.

V Indii je Svastika symbolem štěstí. A pokud má ramena zalomen ve směru hodinových ručiček jedná se „pečeť Budhova srdce“, a Budhovy sochy ho proto mají  často na prsou. V Číně byla Svastika velmi starou podobou znamení feng, a naznačovala tak čtyři světové strany. Přibližně od roku 700 po Kr. se začala používat ve smyslu deset tisíc, jako znak nekonečna.