Síra Filosofů (lat. Sulphur, řec. Theion) - je jedním ze tří alchymistických principů (další je Merkur a Sůl). Tato Síra se neshoduje s látkou, kterou moderní chemii označuje jako Síru, ale jedná se dynamický, expanzivní, těkavý, kyselý, sjednocující, mužský, otcovský a ohnivý princip. Síra jako vlastnost představuje viditelné kvality hmoty: barvu, lesk tvrdost (Merkur představuje neviditelné). Také je považována za esenciální duši. V alchymistických textech bývá označována jako: mák, živá země, král, manžel, bezkřídlý drak etc. Často bývá popisována jako zhmotnění tepla utajeného ve Vzduchu a Ohni.