Ryba - souvisí s vodou jako symbol plodnosti. Je také nejstarším symbolem křesťanů neboť řecké slovo Ichthys (ryba) je akrostichonem slov: "Isesous Christos Theou Huios Soter (Ježíš Kristus, syn Boží, spasitel). Současně má také ryba vztah ke křtu a je symbolem duchovní potravy.

Někdy bývají zobrazovány tři propletené ryby, občas se společnou hlavou. V křesťanské víře symbolizují Nejsvětější trojici. Stejně jako se ryba pohybuje ve vodě. viditelná jen těm, kteří mají dychtivý zrak, božské síly se zjevují těm, kteří vládnou duchovním viděním.

V číně je slovo ryba souzvučné s výrazem nadbytek, proto je ryba symbolem hojnosti. Ryba je jedním z osmi budhistických symbolů.