Runa Yr - znamená něm. Irr-, Irrtum - blud, omyl; rovněž sem patří Iris - bohyně duhy, duha, tedy přelud. Tato runa znamená omyl, bloudění, zmatek, šílenství, obrácení, popírání, zničení, převrat, pokušení, poblouzení v lásce. Jest to pobloudilý člověk, stojící na hlavě. Jest runou zbloudilé lásky, bolesti a rozkoše, radosti, žalu, smíchu a pláče. Její hodnota je 16.