Runa Ur - je stará germánská předpona, vyjadřující původ, počátek; odpovídá české předponě pra-. Např.: něm. Ur-zeit = pra-věk, Ur-mutter = pra-máti, Ur-grund = pra-původ, Ur-sprung = pra-počátek, prvopočátek. V germánské mytologii sudička Ur-dh je personifikovaná Minulost. Jest tedy Ur–runa runou prvotního ohně, prvotního plození, prvotního zrození, prvotního ducha, světla, stavu, prvotního vznikání, bytí, zanikání atd. Prapůvod všech jevů ve vesmíru i na zemi je Ur. Její číselná hodnota je 2.