Runa Sig - [také Sal-, Sol-runa]. Germánská Sig je něm. Sieg - vítězství; jest to tedy runa vítězství, vítězství světla, sluneční síly, zapalujícího blesku. Jest runou bojovníka, vítěze, propůjčuje vítězství a činí nepřítele chorobným, neduživým [něm. siech], bezmocným. Kromě kořene Sieg - sem patří slova Sieb - síto, Siebener - sedmička [hlava obce], Sippe, got sibja - příbuzenstvo krevní. Číselná hodnota Sig-runy je 11.