Runa Rit - je runou spravedlnosti a poctivosti a kosmického rytmu. Jest obsažena v německých slovech: Recht – právo, Rat – rada, latinsky Rota –kolo, jako symbol svatého nezranitelného práva. Sem patří také slova: rytíř, rek, Ararita, zákon, symbol vesmírového rytmu a konečně něm. slovesa: raunen – šeptati, rasen – zuřiti, rollen – rachotiti, reiben – tříti, dříti, rauschen – šuměti, hučeti. Číselná hodnota Rit–runy jest 5.