Runa Os - obsažená v něm. Osten, východ, a Ostern, velikonoce. Ger. bohyně Ostara byla bohyní jara, vesny, totéž co naše Vesna. Os–runa je runou duchovního i tělesného plození; duchovní řeči, moci. Duchovním plozením přemáhá člověk všechno násilí. jest lůnem, připraveným k početí. plod ducha a lásky se stává skutečností. Její číselná hodnota jsou 4.