Runa Not - také Naut-, Nit-runa. Jak její název Not - nouze říká, jest runou nouze a smrti, osudové nutnosti, runou sudby. Jest to osudová nutnost, která pomáhá snášet zkoušku nouze, jíž jsme sami původci. Nouze působí obrat k vyšší duchové astrální pláni, jakož i znovuzrození. Jejím ovládnutím vyroste člověk nad nouzi a smrt. Číselná hodnota této runy je 8.