Runa Man - Její jméno [něm. Mann - muž] ukazuje na samého Manna, syna germ. boha Tuista, jenž sám ze sebe Manna zplodil. Tato runa svým šepotem v nitru nás napomíná, abychom si uvědomili svou vnitřní božskou jiskru. jest runou dechu, pravdy, moci a positivní síly mužovy, runou ducha, duše, těla, probuzení, působení, vlády, zániku, duchovního zmrtvýchvstání, což ukazují i její tři ramena, směřující vzhůru. Jest oním tajemným Amen, omen, om, jež znamená člověka božího, a tím také osvícení. Její číselná hodnota je 15.