Runa Laf - [také lagu-, laug-runa; lagu - moře, laug - louh]. Sem spadá mnoho německých slov tohoto kořene, jako Labe - občerstvení; Laub - listí, Lache - louže, Loch - otvor, díra; avšak také Leben - život, Leber - játra, Liebe - láska, Luft - vzduch, Lohe - plápol atd. Znamená tedy tato runa život, životní svìtlo, zákon, hluboký pohled do života. Laf-runa jest proto runou zasvěcení do vyššího života, zasvěcovací runou, ale také runou zkušeností a zkoušek. Sem patří i jméno Sudičky Budoucnosti Kale, tajemství, zahalení i překroucení. Její číselná hodnota je 14.