Runa Ka - jest runou příčiny a následku, vyrovnávající spravedlnosti. Její hláska "K" ukazuje na duševní i tělesné schopnosti, kralování, umění [něm. Können, König, Kunst]. Sem patří také staroněmecké kano, novoněmecké Kahn, člun, jako ženský symbol; jest tedy Ka-runa spíše ženskou runou. Její číselná hodnota je 6.