Runa Is - Starogermánské Is znamená něm. Ich - já. Jest to tedy runa vědomého Já, runa sebeovládání, bílé magie. Odpovídá jedničce, jednotce, veliké Jednotě. Jednička je nejdokonalejší z čísel, představuje tedy také vědomého božského člověka. Is runa je devátou runou v abecedě a ukazuje na magickou 9 dovršení, na opravdového, energického, vědomého vůdce - mága. Jejím symbolem je světová osa, sloup "Irmin", "Irminsul". Její číselná hodnota je 9.