Runa Hagal - Původní význam slova Hagal, novoněm. Hagel, byl asi hrad, hradisko; jeho kořen Hag znamená místo ohrazené živým plotem. Slovesa odvozená - hegen, einhegen - znamenají vedle jiných významù hlavně: ohraditi, skrývati v sobě, obsahovati. Proto také Hagal = Hag-All [nebo obráceně All-Hag], tedy kosmos v hranicích. Hagal-runa je tedy runou světa; kolem jejího středu se otáčí celý tělesný i duševní svět. Jest runou harmonie se všehomírem, runou svaté Sedmičky, smyslů, tónů, barev, harmonie vůbec, věčné moudrosti a zákonitosti v božském, vše objímajícím Já. Jest klíčem ke všem runám, k svatému velikému kosmu. Její hodnota číselná jest 7.