Runa Ge (Gibor) - je v něm. slovech Gott - Bůh, Gabe - dar, Geber [= Gibor] - dárce a ve známém řeckém gnos - země. Jest to runa hákového kříže, Svastiky, ohně lásky, stálého plození a věčného znovuzrozování. Giboraltar je oltář Otce-dárce všehomíra. V ní je obsažen kříž. Jest to tedy i runa ukřižování, sloučení dvou "Já", dvou sil, jest runou vysoké moudrosti runické; harmonického chvění ve vesmíru, splynutí s Otcem, spirálový běh slunce, obrácení v sebe, Gibor - věčný v lidském srdci, Gibur - Arahari znamená buď: Člověče, buď jedno s Bohem, nebo: Dej nám svou prasílu, duše slunce Arahari. Číselná hodnota této runy je 18.