Runa Fa - Jí začínalo pragermánské slovo Fa-tor = něm. Vater, otec. (Čtenáři je jistě zřejmo, že všechna následující etymologie je na německém podkladě. Česká etymologie by se značně vymykala z daných forem originálu a vyžádala by si tudíž nového, výrazově odlišného pojetí.) Znamení plození v duchovnu i ve hmotě. Jest runou ohně, ohněm zplozenou tvůrčí silou magickou, věčným návratem Otce, čistou láskou, jež neustále tvoří. Číselná hodnota Fa-runy je 1.