Runa Bar - V ní je skryto několik významù, ale původní je zachován v něm. příponě bar - přinášející, nesoucí, např. frucht-bar, plodný. Zachoval se také v něm. gebären - roditi, Geburt - narození, ale také Bahre - nosítka, máry. Přídavné jméno bar znamená odkrytý, obnažený. Offen-barung, zjevení možno vyložit z obou uvedených významů. Sem patří i něm. Born, studnice, léčivý pramen. A konečně v názvu keltského pěvce Bard jsou vlastně ukryty všechny předcházející významy. Jest tedy Bar-runa runou plození a zrození, skrývání a skrytosti. Bar-bar-bar - znamená třikrát znovuzrozený. Bar-runa nám zjevuje zrození z "Praskrytosti". Její číselná hodnota je 13.