Runa Ar - Germánská Ar je něm. Aar - [= Adler] - orel, vlastně Sonnenaar - orel zlatý. Proto jest to runa slunce, duchovního slunce, ohně. Jest však také runou lékařství, léčitelství. Její číselná hodnota je 10.