Ptah (řec. Fthas) - Manžel bohyně Sechmet a otec boha Nefertuma. Uctívání tohoto boha je běžné již za prvního faraona Menia. Podle víry Staré říše, projevoval se Ptah v prastarém symbolu býka Hapi (Apise), jehož kult se připomíná na Palermské desce z doby prvních dvou dynastií.
Význam Ptahův jest dán již řeckým jménem Egypta – Aigyptos – z egyptského názvu Menoferu, – „Dům Ptahův“, Hektoptah. V době světového panství Egypta, stal se Ptah personifikací prvotní kinetické příčiny v egyptské genesi (viz Kniha mrtvých, kap. XVII.). Proto bývá často zobrazován se Skarabeem (symbol přeměny / reinkarnace) na hlavě a stojící na krokodýlu (emblému temnot). Toto pojetí Ptaha jako personifikace Logosu je však původnější, než se obyčejně předpokládá, třebaže bylo vysloveno v Nové říši: Ptah, tvůrce lidí a bohů , bůh umělců a stavitelů , byl považován již od nejstarších dob za inspirátora všech plánů a nákresů nejen na zemi, ale i ve vyšších úrovních; a tak, jakožto „Veliký Architekt“ objevuje se později v personifikaci plánu Slova, podle kterého, nebo jímž byl vytvořen celý kosmos. Toto pojetí síly Slova stává se pak první originální myšlenkou, z níž vznikly všechny pozdější filosofické soustavy, vycházející z nauky o Logosu.
V době rozkladu staroegyptské kultury vytvořil Ptah s bohem menoferské nekropole Sokar-Usirevem jednotný pojem personifikovaného Ptah–Sokar–Usireva, Pána mrtvých, kteří odcházejí k břehům záhrobního světa. Ze stejné názorové oblasti vyvstala snad i představa Ptaha trestajícího.

Bývá zobrazován buď jako muž s těsně přiléhající čapkou, na krku často s široký náhrdelník s menatem vzadu, se zelenou pletí, se staženým tělem; zpravidla bývá opřen o sloup s několika hlavicemi, stojí na stupňovitém podstavci a v rukou drží symboly zed, někdy Ankh a vas. Nebo je zobrazován s hlavou bez pokrývky, nebo se stejnou čapkou; má neforemné, zavalité, zelené nebo žluté tělo, kráčející nebo stojící na krokodilu: pak je nazýván Ptah–Sokar nebo-li: Dítě , Embryon.
Někdy také má neforemné, zavalité tělo, hlavu s jedním nebo dvěma obličeji, na ní na plocho položeného skarabea, v rukou drží dva hady na prsou a šlape po krokodýlu; dva krahujci mu sedí na ramenou.
Jeho přírodní symbol je býk Hapi. Černý býk s bílými skvrnami, z nichž jedna na čele tvoří trojúhelník, druhá na druhé straně měsíční srpek.

 

+ Ptah se zelenou kůží

+ Ptah (napsáno hieroglyfy)