Pavouk - Pro Kelty byla pavučina symbolem sítě, která drží veškerý život pohromadě. Egypťané a Řekové v ní viděli osud. Křesťané ji zase považovali za nástrahu Satana. Sám Pavouk je symbolem nenasytnosti Velké Matky.

V Číně nosí Pavouk štěstí; pokud se spouští na vlákně ze sítě dolů, znamená to, že štěstí přichází z nebe. V dialektu střední Číny se mu říká si-mu - "těšitelka matek". Oznamuje brzký návrat syna z ciziny nebo ohlašuje hosta.