Osiris (Usirev) - je jednou z nejbohatších postav egyptského panteonu. On a Isis (jeho manželka) jsou asi nejznámější ze všech egyptských bohů. Ze začátku byl Osiris bohem plodnosti, který splynul s bohem Andžtejem z města Busiris, od kterého získal panovnické insignie (žezlo a důtky). Mytologicky je Osiris synem boha Geba, který mu dal vládu nad vším pozemským. Osiris zavedl obdělávání půdy a pěstování vína a dostal jméno Vennefer, což znamená "věčně dobrá bytost" nebo také "dokonalý". Jeho bratr Suteh mu záviděl jeho štěstí a připravil pro něj past. Nechal vyrobit překrásnou truhlu přesně na míru Osirisovi a pozval ho k sobě na velikou oslavu na jeho počest. Když začla slavnost nechal přinést onu truhlu a řekl, že bude darem tomu, kdo si do ní lehne a svým tělem jí nejlépe zaplní. Všichni Sutehovi kumpání do ní samozřejmě nepasovali a když si do ní lehl Osiris tak rychle zavřeli výko a hodili ho i s truhlou do Nilu (díky utopení (záplavě) boha (úrodné země)jsou možné nové žně).

Existuje také mýtus o rozsekání Osirisova těla. Ten vzniknul pravděpodobně po tom, kdy některá místa tvrdila, že mají části jeho těla (Busiris měl páteř, Abydos hlavu, Mendés falus, Filé nohy - ve všch těchto místech byl Osirisův hrob). Podle tohoto mýtu roztrhal Suteh Osirisovo tělo na čtrnáct částí a rozházel je po celé nilské deltě. Isis se je vydala hledat, aby mohla dát dohromady manželovo tělo. Všude kde našla kus těla postavila oltář. Našla takto třináct částí těla. Čtrnáctou (falus) část sežrala dravá ryba - oxyrhyga (Egypťané ji proto považují za nečistou). Potom s pomocí Anupa jeho tělo mumifikovali, aby se zabránilo rozkladu (falus nahradil umělým zlatým). Poté ho Isis a Nebthet oživily a Isis s ním zplodila syna Hóra.

Někdy se tyto dva mýty spojují dohromady tj., že nejdříve Osirise hodili do vod, kde ho Isis našla a jeho tělo ukryla. Suteh ho našel a ve vztek ho roztrhal na čtrnáct kusů etc.

Osiris se po svém nabalzamování a oživení odebral na příkaz boha Re do království podsvětí (zahrady v Jalu), kde se stal panovníkem a vládne v nekonečné dobrotivosti. Osiris proto také "předsedá" poslednímu soudu.

 

+ Osiris (socha)

+ Osiris s Nebthet a Isis, před ním čtyři hórovi synové (část malby posledního soudu)