Mínótauros - Bytost s lidským tělem a býčí hlavou. Byl držený v labyrintu na Krétě, kde byl posléze zabit Théseem s pomocí Ariadniny nitě. Mínótauros je symbolem temných, skrytých ničivých sil (identický se symbolickým významem Kentaura). Může být chápán jako "animální" část lidské povahy.