Lotos - hraje významnou roli v symbolice Egypta a Indie. Protože večer uzavírá své květy a stahuje se do vody a vynořuje se a otvírá při východu slunce, je starým symbolem světla. Protože jeho bílé, modré nebo červené květy vyvstávají z bahnité vody, je také symbolem čistoty překonávající nečistotu. V Egyptě se také používal jako symbol světa. Osmilistý lotosový květ je symbolem harmonie a bývá předmětem meditace.