Lev - je pro svou sílu udatnost symbolem panovníků a moci. Lev se často objevuje na různých erbech (mimo jiné i na našem státním znaku), aby symbolizoval sílu a udatnost vlastníka. Ne vždy, ale Lev symbolizuje zrovna krále, ale většinou někoho kdo se chce králi připodobnit a nebo někoho koho král poctil svou přízní a daroval mu erb se lvem.O tom jak se dostal do našeho znaku, vypráví stará rytířská pověst. Její původ je ve francouzské pověsti o rytíři, který pomohl lvu zápasícímu s drakem, za což jej vděčný lev všude provázel. Z Francie se pověst dostala do Německa a zde jí lid přiřkl Jindřichovi, vévodovi saskému, který sídlil ve městě Brunschwig a nosil na štítě znamení lva. český výklad pověsti pak přisoudil lva králi Bruncvíkovi, jehož jméno je vlastně zkomoleninou německého názvu města, kde Jindřich bydlel. V Čechách se pověst těšila nemalé oblibě, takže Bruncvík se stal ztělesněním rytířských ctností a téměř národním hrdinou - byla mu dokonce postavena socha.

Číňané poznali lvy teprve s příchodem vyslanců ze západní Asie, když diplomaté přiváželi mezi jinými dary i tyto šelmy, které byly chovány v císařské zoologické zahradě. Později, v době dynastie Tchang (618-907), když čínská armáda pronikla až do srdce Asie, mohli spatřit i volně žijící lvy.

Obrazy a sochy "čínských" lvů nejsou sice moc podobné těm našim, ale přesto se Lev často vyskytuje všude možně. Nejčastěji se vyskytují dva kamení lvi (analogicky k drakům) jako hlídači před úředními budovami a chrámy. Lev na pravé straně je samec, na levé straně bývá lvice. Lev má pod levou tlapou vyšívaný míč (výraz "lev hází vyšívaný míč" znamená soulož), lvice má pravou tlapu položenou na lvíčeti. Podle hodnosti úředníka mají lvi před jeho budovou větší nebo menší počet boulí. Obrazy představující muže na lvech se téměř vždy vztahují ke klasickému románu Feng-šen jen-i, "Metamorfózy bohů".

 

+ Lev s mládětem