Labarum - je jedním z nejčastějších křesťanských symbolů. Jedná se o složeninu dvou písmen: X a P. XP je přeloženo z řecké alfabety naše C(h) a R, což je začátek jména Christos, neboli spasitel. Tento symbol byl často používán jezuity a tak je k vidění téměř v každém kostele. Někdy bývá tento symbol zobrazován jako P dole s křížkem, ale význam je stejný, jenom se X trochu pootočilo.