Kruh - Symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, je symbolem času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života; v zen-budhismu reprezentují kruhy nejvyšší úroveň zasvěcení (osvícení). Do čtverce vepsaný kruh znamená v kabale ve hmotě skrytou jiskru božského ohně.

Kolo - sluneční symbol a hlavní symbol budhismu, kde vyjadřuje různé formy bytí, směřující k vykoupení, ale je také symbolem celého kosmu ("rota mundi" rosekruciánů). Na původních křesťanských náhrobcích bylo kolo symbolem boha a věčnosti.

+ Budhistické kolo života