Papežský Kříž - Jak je vidět z názvu, tento kříž je označení papeže. Symbolizuje, že papež je: nejvyšší kněz, nejvyšší učitel a nejvyšší pastýř. Také symbolizuje: nebe, zemi a peklo.