Křížený kříž – je symbolem světové evangelizace. Centrální kříž symbolizuje, jak je tomu od počátku věků, čtyři světové strany. Malé kříže symbolizují rozšíření křesťanské víry do všech světových stran. Pokud je ve středu kříže kruh nebo čtverec znamená to pořád to samé jenom s vizuální obměnou.

09:07