Ísis (Eset) - ve starověké mytologii vystupuje jako manželka a sestra boha Osírida (s nímž měla syna Hóra) a je symbolem přírody a "věčného ženství". Ísis je jedinečnou postavou egyptských mýtů (Ísis hledající části mrtvého těla svého zavražděného manžela Osírida) a největší egyptskou bohyní, první dcerou božstev Šóv a Tefnut. Její sestrou je Nebthet, manželka svého i Ísidina bratra Setha, Osíridova vraha. Ísis reprezentuje tři základní archetypy ženství: matku, manželku, sestru. Později byla Ísis, bohyně života a lásky, pokládána také za ochránkyni rodiček a krásných žen. často bývá zobrazována jako drak, tedy v podobě jakou si vybrala pro hledání rozsápaného Osírida.

 

+ Isis (napsáno hieroglyfy)