I.H.S. - je zkratka latinského „In Hoc Signi (Vinces)“ (V tomto znamení zvítězíš) nebo také „Iesus Hominus Salvator“ (Ježíš spasitel lidstva) (Toto znění jsem našel v jedné knize, ale osobně si myslím, že odpovídající tvar je „Iesus Hominorum Salvaor“ - pozn. Lusor). Tuto zkratku používají jezuité jako svůj znak. Také jsem četl, že je to jezuity chytře zamaskovaný kabalistický princip, protože I je střední pilíř kabalistického stromu, H je černý a bílý pilíř, kteří jsou spojeni uprostřed příčkou sefirotické rovnováhy, kterou tvoří Geburah a Chesed a S je hadovitou cestou moudrosti k zasvěcení (W.G. Gray , Žebřík světel). Osobně si myslím, že je to málo pravděpodobné, protože jsem viděl obraz (asi z roku 782 (+/-1)), na kterém bylo IHS a Ježíš, z toho je plyne, že IHS je starší než jezuité (takže to spíš jen převzali a nic nevymýšleli).

Dole pod nápisem jsou tři hřeby, kterými byl přibit Ježíš zvaný Kristus na kříž. Vyskytují se spoilečně s tímto znakem dost často, ale není to podmínka.