Hathor - představovala původně nebe i s oblohou, původ, příbytek nebo počátek Horův, pokud tento byl čistou personifikací slunce. Později, když jeho místo nahradil Ré, „Oko Reovo“, vykonavatelkou jeho vůle, nebo vnitřní, mystickou Matku Horovu.

Hathor jest původním ztělesněním astronomického nebe a byla uctívána v této formě Egypťany již před více než 7.000 léty. Ona jest prostředím, v němž se pohybuje Slunce – Hor; odtud i její jméno, „Příbytek Horův“. Její úloha matky Slunce bývá symbolizována obrazem krávy, kojící Hora. Zde stává se analogií Ísis, prvním aspektem Horovy matky. Jejím nejznámějším chrámem jest chrám v Dendeře; byl prý postaven již za doby Služebníků Horových a naposled podle starých plánů renovován za vlády Ptolemaia XIII., bohyně představuje zde ztělesnění Krásna a Dobra.

Jinými formami Hathořinými jsou Nut (obloha), Nubet (bohyně zlata), noční nebe, vněmž se obnovuje světlo hvězd a Sechmet, hlavně tam, kde se objevuje Hathor ve funkcí „Oka Reova“ – bohyně trestající. V tomto případě stává se krvelačnou, „Lidí se zmocňující“: Sechmet značí doslovně „Ta, jež se zmocnila“.

Když se kult dolnoegyptské Hathory rozšířil po celém Egyptě, splynula tato i s bohyní Amen–Tijet, vládnoucí v Západní říši a přijala jméno Hathor–Amentet, jako vládkyně duchů. Od té doby byly knihy mrtvých zakončovány zvláštní modlitbou k této bohyni.

Hátor bývá zobrazována jako žena s pásky nebo proužky v rukou. Na hlavě má krahujce nebo sokola, jehož temeno jest ozdobeno. Jako ozdobu hlavy má kotouč na podstavci, stojícím na temeni, po stranách ozdobený rohy, v předu ureem; v jedné ruce drží bohyně berlu mužských divinit, ve druhé Ankh. Někdy je také zobrazována jako ženské tělo s kravskou hlavou, ozdobenou červeným kotoučem mezi dvěma rohy. Tato ozdoba bývá často kombinována dvěma pštrosími pery. Nebo je zobrazovaná jako kráva, jejíž břicho představuje oblohu.

Hathor jest nejstarší známou egyptskou personifikací plodivého prostoru v typu ženy, prodchnuté láskou a citem jen jí vlastními. Onská Nut, saisská Neith, kočičí Bastet a i její zlý aspekt, Sechmet, ničivá lví bohyně, jsou jen analogie téhož pravzoru, jehož kravská hlava skláněla se nad prvorozenými syny kdysi všemocných faraonů.

 

 

+  Hathor (kráva)

+  Hlavice sloupu s Hátořinou hlavou

+ Hathor (napsáno hieroglyfy)