Had na Kříži - symbolizuje Spasitele. Vznikl exegezí tohoto úryvku z IV. knihy Mojžíšovi: „I udělal Mojžíš hada měděného, a vyzdvihl jej na sochu; a stalo se, když uštkl had někeho, a on vzhlédl na hada měděného, že zůstal živ“. Prostřednictvím gematrie dostaneme z tohoto úryvku číslo 358 a toto číslo odpovídá hodnotě slova „Spasitel“. Měděný had je tedy předzvěstí příchodu spasitele, který zachrání všechny „uštknuté“ za to, že trvali na své pravdě.