Svatý Grál - Ve staré francouzštině znamená slovo "graal" misku. Svatý Grál je podle legendy smaragdová miska, z níž Ježíš Kristus jedl (pil) při poslední večeři a do níž pak Josef z Arimatie zachytil při ukřižování jeho krev. Svatý Grál se tak stává jedním z největších mystérii křesťanského esoterismu. Vnější formou tohoto mystéria je pak legenda o rytířích kulatého stolu, mystické společnosti krále Artuše, jejímž symbolem byl kříž s růží a která střežila tajemství Svatého Grálu (o tom je mnoho různých knih, takže to tu nebudu rozebírat). Z misky Svatého Grálu se později stal kalich poslední večeře Páně, naplněný mystickou krví. Legenda Svatého Grálu vyjadřuje esoterní podstatu křesťanství, duchovní aspekt symbolu "mystického těla Kristova" a jeho "krve", symbolu, který hraje podstatnou úlohu v katolické mši. C. G. Jung spojuje symboliku Svatého Grálu s procesem individuace. Podle jiné legendy uchovávali misku Svatého grálu kataři na svém hradě Montségur v Pyrenejích.