G - Iniciálka G vyjadřuje ve znacích některých českých a moravských měst počáteční písmeno jejich jména. Vzhledem k historickým názvům měst, vycházejí často z německé verze, je paradoxem, že dnešní názvy všech měst nesoucích ve znaku G se nezačínají tímto písmenem.

Jevíčko (Gewitsch) má G na prsou moravské orlice, Kraslice mají v modrém štítě stříbrné G odvozené od názvu Graslitz. G držené českým lvem ve znaku Hradce Králové má dvojí výklad: Vysvětlovalo se jako upomínka na krále Jiřího z Poděbrad (Georgius) z roku 1458, což však vyvrací nález omšelého hradeckého znaku nad šmitnou ve Valašském dvoře v Kutné Hoře z doby předhusitské, takže G nejspíš vyjadřovalo počátek latinského či německého názvu města (ten se mi bohužel nepodařilo zjistit).