Fasces - Svazek prutů svázaný červenými řemínky se sekerou vetknutou uprostřed, byl odznakem nejvyšších římských úředníků, kteří měli moc nad životem a smrtí občana. Fasces je atributen spravedlnosti a svornosti. V moderní době se tento symbol neužívá nějak moc často, ale občas se dá někde objevit např. na erbech nebo na insigniích právnické fakulty UK.

V druhé světové válce (a před ní) zneužili tohoto symbolu italští fašisté a používali ho jako svůj znak. Od "Fasces" také vznikl název fašismus.