Ea/Enki (řec. Oannés) - Enki (akkadsky Ea) byl bůh podzemního sladkovodního oceánu (Abzu) a bývyl spojován zvláště s moudrostí, magií a zaříkáváním, ale také s uměním a řemesly civilizace. Někdy se nazývá jmény Nidimmud nebo Ninšiku nebo titulem "Jelen z Abzu".

V umění je Enki/Ea zobrazován jako sedící bů s dlouhou bradkou, s čapkou s mnoha rohy a v dlouhém zřaseném šatě. Pramínky vody tečou z jeho paží na zem, někdy se v proudu objevují malé ryby.

V symbolice kassitského, babylónského a asyrského období byla zvířetem boha Enkiho koza-ryba (která sjednocuje plodnost vody a země). K dalším symbolům patřila zahnutá hůl zakončená zpodobněním hlavy berana a želva.

Obrázek dole je převzatý z motivů sumerského hrnčířství a ukazuje Enkiho/Eu jako skupinu koz-ryb spojených v kruhu kolem ústředního symbolu vody.

 

+ Ea a jeho služební bůh se dvěma tvářemi Usmú