Dveře - představují překážku, přes kterou projdou jen zasvěcení (ti, kteří mají klíč). Mohou také symbolizovatpříležitost nebo přechod do jiného stadia bytí - do spánku nebo do smrti. V křesanské symbolice trojí dveře katedrály představují víru, naději a křesanskou lásku.