Duha – V některých afrických společnostech je duha ztotožňována s nebeským hadem, který je kladným symbolem energie, proudící mezi nebem a zemí. Králové a kněží Bantuů z nilosaharské oblasti upevňovali své výsostné postavení vymýšlením bájí, v nichž prohlašovali, že sami sestoupili z duhy.

V křesťanské tradici symbolizuje sedm barev duhy sedm darů Ducha svatého církvi – svatosti, nauku, breviář, zřízení, modlitbu a moc vyvolňovat a zavazovat.

Jinak také Duha symbolizuje smlouvu mezi Bohem a člověkem jak se o tom můžete dočíst ve Starém zákoně (Gn 9:13).