Čtverec - Tento tvar představuje pevnost: dokonalost, která je neměnná, pozemská a hmotná. Navozuje představu spolehlivosti, poctivosti, přístřešku, bezpečí. Jako nejčasťejší tvar v hinduistické symbolice představuje vesmírný pořádek a vyváženost protikladů. Také je v křesťanství používán jako symbol země.