Chai - Tento symbol, který můžete často vidět na řetízcích nebo na jiných špercích, je Hebrejské slovo Chai (žití), skládající se ze dvou Hebrejských písmen Chet a Jod spojených dohromady. Někteří říkají, že to symbolizuje žijícího Boha.

Typický židovský přípitek je l’chayim (na život). Dary charitě se také běžně dávají v počtu 18ti, což je číselná hodnota slova Chai.