Blesk - byl vždy spojován s božím zásahem (nebo boží silou). Buď to mohl být boží trest a nebo také symbol božího daru. Anticky Zeus může být chápán jako osvětlující i trestající. Být zasažen bleskem se v Šamanských tradicích rovnalo zasvěcení a smrt úderem blesku zajišťovala přímou cestu do nebes. Na západě někteří lidé věřili, že zasažení bleskem probouzí skryté psychické síly.

Ve starobabylónském období byla se blesk zobrazoval ve formě dvojzubé nebo trojzubé, která se vyskytuje od té doby až do novobabylónských dob. Jak je vidět z důkazu v nápisech, byl tento znak vždy a ve všech oblastech Mezopotámie symbolem boha bouře, buď Adada (Iškur) v Asýrii nebo některých místních božstev. Někdy jej bůh nesl jako svůj atribut.

 

+ Ozubený blesk (Mezopotámie)