Awen -  je moderní druidský symbol, který reprezentuje tři světy. Znak božství nazývaný Awen ( /|\ )  znamená pravdu, vědomosti a spravedlnost. Slovo „Awen“ je Welšsky „inspirace“. Mezi několika málo čísly, která Druidi používali, tři byly vždy častěji značeny než ostatní, protože Kelti měli sklon organizovat svět do trojic.

  The Awen