Apop (Apopis, Apofis) - je jedním ze staroegyptských démonů, který podle mýtu každé ráno a každý večer útočí na loď slunečního boha. Vždy je poražen a jeho krev zbarví nebe do červena. Apop představuje mocnosti vládnoucí temnotě a je proto hlavním protivníkem boha slunce (Harachtej, Re, Cheprer (Skarabeus) etc.). Proto bývá Apop někdy ztotožňován se Sutehem. Zachovali se četné rituální texty, které se zabývají „svržením Apopa“, které vytváří magickou ochranu chránicí před veškerým zlem.

+ Apop útočí na loď boha Re