Androgyn - Základní prvky - síru (která hoří) a rtuť (která je těkavá) ztělesňuje Androgyn neboli Hermafrodit. Spojení těchto protichůdných látek je cílem alchymie a lidského snažení vůbec. Androgyn má korunu dokonalosti. Stojí na draku (hadu s ptačíma nohama) a symbolizuje nadvládu nad silami země, moře a vzduchu. Čtyři hlavy draka symbolizují čtyři živly - oheň, vzduch, vodu a zemi. Významově se podobá Caduceovi. Také jako Caduceus symbolizuje dvojnost všeho jsoucího a její pohyb "vzhůru", k sjednocení protikladů mužského a ženského, pozemského a nebeského atd.

 

+ Androgyn (jiná verze)